Masvingo Preacher Blasts Vote of Thanks Minister , Mwonzora

By Staff Reporter

HARARE – Masvingo preacher and slayqueens godfather Isaac Makomichi has said God told him that Vote of Thanks Minister, Douglas Mwonzora is the worst sinner in the world.

Makomichi also said Mwonzora committed sins against humanity.

He said Mwonzora will not go to hell because the devil doesn’t need him…

“Murume mutadzi uyu,akasviba chose,kana Satan ava kumuramba nekuti wuyipi hwake hwadarika paitarisirwa nadhiyabhori

Kana kugehena haainde nekuti Rusifa haachatomude,ndiye mutadzi wechipiri pavanhu vese vakatadza kubva nyika ichisikwa,vanomutevera vachapomerwawo mweya wechivi naiye Mwonzora “
Makomichi’s said.

His audio clip is trending on social media.

“That man( Mwonzora) loves women,money and earthly things,”
Said one political observer.

Makomichi was not available for a comment on Friday.

Mwonzora  named Vote of Thanks minister by Zimbabweans after being given the position by President Mnangagwa whenever he received Covid 19 jab .

Leave a Reply

Your email address will not be published.


About us

The Harare Times. News Magazine.


CONTACT US

CALL US ANYTIMELatest postsNewsletter


    Categories